ΕΣΠΑ Banner ESPA Banner

Κλασική ορθοδοντική χωρίς εξαγωγές

Διάστημα μεταξύ των άνω κεντρικών τομέων και πρόταξη άνω τομέων

Το πρόβλημα: Διάστημα μεταξύ των άνω κεντρικών τομέων και πρόταξη άνω τομέων Η θεραπεία: Αποφασίστηκε να μη γίνουν εξαγωγές Διάρκεια θεραπείας : 11 μήνες Συγκράτηση εφόρου ζωής ΠΡΙΝ ΜΕΤΑ

Διάστημα μεταξύ των άνω και των κάτω κεντρικών τομέων και πρόταξη άνω τομέων

Το πρόβλημα: Διάστημα μεταξύ των άνω και των κάτω κεντρικών τομέων και πρόταξη άνω τομέων Η θεραπεία: Αποφασίστηκε να μη γίνουν εξαγωγές Διάρκεια θεραπείας : 12 μήνες Συγκράτηση εφόρου ζωής ΠΡΙΝ ΜΕΤΑ