ΕΣΠΑ Banner ESPA Banner

Διάστημα μεταξύ των άνω κεντρικών τομέων και πρόταξη άνω τομέων

Το πρόβλημα:

Διάστημα μεταξύ των άνω κεντρικών τομέων και πρόταξη άνω τομέων

Η θεραπεία:

  • Αποφασίστηκε να μη γίνουν εξαγωγές
  • Διάρκεια θεραπείας : 11 μήνες
  • Συγκράτηση εφόρου ζωής

ΠΡΙΝ

klas-no-ex-5-1
klas-no-ex-5-3
klas-no-ex-5-5
klas-no-ex-5-7
klas-no-ex-5-9

ΜΕΤΑ

klas-no-ex-5-2
klas-no-ex-5-4
klas-no-ex-5-6
klas-no-ex-5-8
klas-no-ex-5-10