ΕΣΠΑ Banner ESPA Banner

Περιστατικά κλασικής ορθοδοντικής χωρίς εξαγωγές

Δεξιά πλάγια σταυροειδής σύγκλειση

Το πρόβλημα: Δεξιά πλάγια σταυροειδής σύγκλειση Η θεραπεία: Αποφασίστηκε να μη γίνουν εξαγωγές Διάρκεια θεραπείας : 15 μήνες Συγκράτηση δεν απαιτείται ΠΡΙΝ ΜΕΤΑ

Διάστημα μεταξύ των άνω κεντρικών τομέων και πρόταξη άνω τομέων

Το πρόβλημα: Διάστημα μεταξύ των άνω κεντρικών τομέων και πρόταξη άνω τομέων Η θεραπεία: Αποφασίστηκε να μη γίνουν εξαγωγές Διάρκεια θεραπείας : 11 μήνες Συγκράτηση εφόρου ζωής ΠΡΙΝ ΜΕΤΑ

Διάστημα μεταξύ των άνω και των κάτω κεντρικών τομέων και πρόταξη άνω τομέων

Το πρόβλημα: Διάστημα μεταξύ των άνω και των κάτω κεντρικών τομέων και πρόταξη άνω τομέων Η θεραπεία: Αποφασίστηκε να μη γίνουν εξαγωγές Διάρκεια θεραπείας : 12 μήνες Συγκράτηση εφόρου ζωής ΠΡΙΝ ΜΕΤΑ

Διάστημα μεταξύ των άνω κεντρικών τομέων

Το πρόβλημα: Διάστημα μεταξύ των άνω κεντρικών τομέων Η θεραπεία: Αποφασίστηκε να μη γίνουν εξαγωγές Διάρκεια θεραπείας : 5 μήνες Συγκράτηση εφόρου ζωής ΠΡΙΝ ΜΕΤΑ

Συνωστισμός άνω γνάθου

Το πρόβλημα: Συνωστισμός άνω γνάθου Η θεραπεία: Αποφασίστηκε να μη γίνουν εξαγωγές Διάρκεια θεραπείας : 13 μήνες Συγκράτηση εφόρου ζωής ΠΡΙΝ ΜΕΤΑ

Συνωστισμός άνω και κάτω γνάθου

Το πρόβλημα: Συνωστισμός άνω και κάτω γνάθου Η θεραπεία: Αποφασίστηκε να μη γίνουν εξαγωγές Διάρκεια θεραπείας : 14 μήνες Συγκράτηση εφόρου ζωής ΠΡΙΝ ΜΕΤΑ