ΕΣΠΑ Banner ESPA Banner

Περιστατικά αόρατης ορθοδοντικής χωρίς εξαγωγές

Διάστημα μεταξύ των κεντρικών άνω τομέων

Το πρόβλημα: Διάστημα μεταξύ των κεντρικών άνω τομέων Η θεραπεία: Διάρκεια θεραπείας : 11 μήνες Συγκράτηση εφόρου ζωής ΠΡΙΝ ΜΕΤΑ

Σταυροειδής σύγκλιση του άνω 2ου δεξιού τομέα και αριστερή πλάγια σταυροειδής σύγκλιση

Το πρόβλημα: Σταυροειδής σύγκλιση του άνω 2ου δεξιού τομέα και αριστερή πλάγια σταυροειδής σύγκλιση Η θεραπεία: Ο ασθενής δεν επιθυμούσε τη διόρθωση της αριστερής πλάγια σταυροειδούς σύγκλισης Διάρκεια θεραπείας : 6 μήνες Συγκράτηση εφόρου ζωής ΠΡΙΝ ΜΕΤΑ

Συνωστισμός άνω γνάθου χωρίς εξαγωγές

Το πρόβλημα: Συνωστισμός άνω γνάθου χωρίς εξαγωγές Η θεραπεία: Διάρκεια θεραπείας : 12 μήνες Συγκράτηση εφόρου ζωής ΠΡΙΝ ΜΕΤΑ

Συνωστισμός άνω γνάθου χωρίς εξαγωγές

Το πρόβλημα: Συνωστισμός άνω γνάθου χωρίς εξαγωγές Η θεραπεία: Διάρκεια θεραπείας : 11 μήνες Συγκράτηση εφόρου ζωής ΠΡΙΝ ΜΕΤΑ

Διάστημα μεταξύ των άνω τομέων

Το πρόβλημα: Διάστημα μεταξύ των άνω τομέων Η θεραπεία: Διάρκεια θεραπείας : 6 μήνες Συγκράτηση εφόρου ζωής Ο ασθενής παρουσιάζει ανωμαλία της σύγκλεισης για την αντιμετώπιση της οποίας απαιτείται γναθοχειρουργική προσέγγιση την οποία δεν επιθυμεί να υποστεί ΠΡΙΝ ΜΕΤΑ

Διάστημα μεταξύ των κεντρικών άνω τομέων

Το πρόβλημα: Διάστημα μεταξύ των κεντρικών άνω τομέων Η θεραπεία: Διάρκεια θεραπείας : 4 μήνες Συγκράτηση εφόρου ζωής ΠΡΙΝ ΜΕΤΑ