ΕΣΠΑ Banner ESPA Banner

Περιστατικά αόρατης ορθοδοντικής με εξαγωγές

Συνωστισμός άνω και κάτω γνάθου

Το πρόβλημα: Συνωστισμός άνω και κάτω γνάθου Η θεραπεία: Εξαγωγή άνω αριστερού 1ου γομφίου και κάτω 1ων γομφίων Ο ασθενής ζήτησε τη διακοπή της θεραπείας πριν το οριστικό κλείσιμο των κενών εφόσον δεν επηρεάζουν την αισθητική και τη λειτουργία του στόματος Διάρκεια θεραπείας : 19 μήνες Συγκράτηση άνω εφόρου ζωής, κάτω χωρίς συγκράτηση Προφανής απόκλειση...

Συνωστισμός άνω και κάτω γνάθου

Το πρόβλημα: Συνωστισμός άνω και κάτω γνάθου Η θεραπεία: Εξαγωγή άνω δεξιού 2ου προγομφίου Διάρκεια θεραπείας 17 μήνες Συγκράτηση εφόρου ζωής ΠΡΙΝ ΜΕΤΑ

Συνωστισμός άνω και κάτω γνάθου & Πρόταξη άνω τομέων (πεταχτά δόντια)

Το πρόβλημα: Συνωστισμός άνω και κάτω γνάθου Πρόταξη άνω τομέων (πεταχτά δόντια) Η θεραπεία: Εξαγωγή άνω δεξιού 2ου προγομφίου και άνω αριστερού 1ου γομφίου Ο ασθενής δεν επιθυμούσε διόρθωση του κάτω τόξου οπότε το σχέδιο θεραπείας περιορίστηκε στην διευθέτηση των άνω δοντιών και τη μερική διόρθωση της πρόταξης Διάρκεια θεραπείας 19 μήνες Συγκράτηση εφόρου ζωής...

Συνωστισμός άνω και κάτω γνάθου

Το πρόβλημα: Συνωστισμός άνω και κάτω γνάθου Η θεραπεία: Εξαγωγή άνω και κάτω αριστερού 2ου προγομφίου Διάρκεια θεραπείας : 17 μήνες Συγκράτηση εφόρου ζωής ΠΡΙΝ ΜΕΤΑ

Συνωστισμός άνω και κάτω γνάθου, ανοιχτό δάγκωμα, οπίσθια σταυροειδής σύγκλειση

Το πρόβλημα: Συνωστισμός άνω και κάτω γνάθου, ανοιχτό δάγκωμα, οπίσθια σταυροειδής σύγκλειση Η θεραπεία: Γναθοχειρουργικό περιστατικό το οποίο δεν επιθυμεί να χειρουργηθεί. Ζητά την βελτίωση της αισθητικής του άνω τόξου μόνο με ορθοδοντική παρέμβαση χωρίς καμμία θεραπεία στο κάτω τόξο Εξαγωγή άνω αριστερού 1ου γομφίου Διάρκεια θεραπείας 17 μήνες Συγκράτηση εφόρου ζωής ΠΡΙΝ ΜΕΤΑ

Συνωστισμός άνω γνάθου, πρόσθια και οπίσθια σταυροειδής σύγκλειση και απώλεια κάτω 1ων γομφίων

Το πρόβλημα: Συνωστισμός άνω γνάθου, πρόσθια και οπίσθια σταυροειδής σύγκλειση και απώλεια κάτω 1ων γομφίων Η θεραπεία: Εξαγωγή άνω αριστερού 1ου γομφίου Διάρκεια θεραπείας 19 μήνες Συγκράτηση άνω εφόρου ζωής , κάτω χωρίς συγκράτηση Η οπίσθια σταυροειδής σύγκλειση δεν αντιμετωπίστηκε πλήρως καθώς απαιτεί γναθοχειρουργική προσέγγιση την οποία ο ασθενής δεν δέχτηκε και δεν επέβαλα καθώς...

Συνωστισμός άνω και κάτω γνάθου

Το πρόβλημα: Συνωστισμός άνω και κάτω γνάθου Η θεραπεία: Εξαγωγή άνω δεξιού 2ου προγομφίου και κάτω δεξιού 2ου προγομφίου Διάρκεια θεραπείας : 17 μήνες Συγκράτηση εφόρου ζωής Ο ασθενής ζήτησε να σταματήσει η θεραπεία πριν το οριστικό κλείσιμο του άνω κενού καθώς αυτό δεν επηρεάζει το χαμόγελό του ΠΡΙΝ ΜΕΤΑ

Συνωστισμός άνω γνάθου

Το πρόβλημα: Συνωστισμός άνω γνάθου Η θεραπεία: Εξαγωγή άνω αριστερού 2ου προγομφίου Διάρκεια θεραπείας : 16 μήνες Συγκράτηση εφόρου ζωής ΠΡΙΝ ΜΕΤΑ

Συνωστισμός κάτω γνάθου

Το πρόβλημα: Συνωστισμός κάτω γνάθου Η θεραπεία: Εξαγωγή κάτω δεξιού 2ου τομέα Διάρκεια θεραπείας: 8 μήνες Συγκράτηση εφόρου ζωής Ο ασθενής παρουσιάζει ελαφρύ συνωστισμό της άνω γνάθου τον οποίο δεν επιθυμεί να διορθώσει ΠΡΙΝ ΜΕΤΑ

Συνωστισμός άνω και κάτω γνάθου

Το πρόβλημα: Συνωστισμός άνω και κάτω γνάθου Η θεραπεία: Θεραπεία με εξαγωγή του άνω αριστερού 2ου προγόμφιου και κάτω 2ου δεξιού προγομφίου Διάρκεια θεραπείας: 18 μήνες Συγκράτηση: εφ' όρου ζωής ΠΡΙΝ ΜΕΤΑ