ΕΣΠΑ Banner ESPA Banner

Διάστημα μεταξύ των άνω και των κάτω κεντρικών τομέων και πρόταξη άνω τομέων

Το πρόβλημα:

Διάστημα μεταξύ των άνω και των κάτω κεντρικών τομέων και πρόταξη άνω τομέων

Η θεραπεία:

  • Αποφασίστηκε να μη γίνουν εξαγωγές
  • Διάρκεια θεραπείας : 12 μήνες
  • Συγκράτηση εφόρου ζωής
klas-no-ex-4-1

ΠΡΙΝ

klas-no-ex-4-3
klas-no-ex-4-5
klas-no-ex-4-7
klas-no-ex-4-9
klas-no-ex-4-11

ΜΕΤΑ

klas-no-ex-4-4
klas-no-ex-4-6
klas-no-ex-4-8
klas-no-ex-4-12