ΕΣΠΑ Banner ESPA Banner

Πώς προσεγγίζω τα περιστατικά

Τα πιο συχνά προβλήματα για τα οποία ο ασθενής ζητά ορθοδοντική γνωμάτευση είναι ο συνωστισμός, η πρόταξη των δοντιών και τα αραιά δόντια.

Παραθέτω μερικά χαρακτηριστικά ορθοδοντικά περιστατικά με σκοπό την πληροφόρηση του ενδιαφερόμενου για τις δυνατότητες θεραπείας και τις επιλογές που μπορεί να υπάρχουν. Η ταξινόμηση γίνεται σε 2 μεγάλες κατηγορίες με βάση το μηχανισμό που χρησιμοποιήθηκε οι οποίες χωρίζονται σε επιμέρους κατηγορίες με γνώμονα τη θεραπευτική επιλογή. Μία ειδική κατηγορία αφορά την προσέγγιση κάποιων ανωμαλιών σε μικρή ηλικία όταν κρίνεται αναγκαίο.

Οι σύγχρονες θεραπευτικές προσεγγίσεις χωρίζονται σε δύο στρατόπεδα. Από τη μια είναι οι τεχνικές χωρίς εξαγωγή και από την άλλη αυτές που προτείνουν εξαγωγές. Η προσωπική μου φιλοσοφία βρίσκεται κάπου στη μέση και στην άποψη ότι δεν υπάρχουν τεχνικές αλλά περιπτώσεις και η καθεμία απαιτεί εξατομικευμένη αντιμετώπιση. Κάθε στόμα είναι διαφορετικό και κάθε ασθενής έχει διαφορετικές απαιτήσεις.

Στις περιπτώσεις που δεν αφαιρώ δόντι στο τέλος απαιτώ την εξαγωγή των φρονιμιτών και σε αυτές που θέλω να αφαιρέσω  κοιτάζω να γίνει με τη μικρότερη δυνατή βιολογική απώλεια. Αυτό είναι εφικτό με την επιλογή τερηδονισμένου, εκτεταμένα σφραγισμένου ή απονευρωμένου δοντιού. Δοντιών που συνήθως στην πορεία της ζωής θα ήταν αναγκαίο να υποστούν επιπλέον θεραπείες για να διατηρηθούν στο στόμα Επιπλέον επιλέγω συνήθως μονόπλευρη αφαίρεση δοντιού και σχεδόν πάντα μου αρκεί.

Οι πιο πολλές περιπτώσεις είναι ασύμμετρες και με αυτόν τον τρόπο επαναφέρω τη συμμετρία ενώ σε περίπτωση αμφίπλευρων εξαγωγών αυτή διατηρείται. Σε περίπτωση που ο ασθενής δεν επιθυμεί εξαγωγή, ενημερώνεται για τις πιθανές επιπτώσεις όπως περιοδοντικά προβλήματα, προβλήματα σύγκλεισης και αναλαμβάνει την ευθύνη της επιλογής του. Σε περιπτώσεις που τα προβλήματα που θα προκύψουν είναι περισσότερα από τα οφέλη, δεν αναλαμβάνω τη θεραπεία. Σε περίπτωση αραιοδοντίας είναι ξεκάθαρο ότι δεν αφαιρείται δόντι.

Όσον αφορά το μηχανισμό, όλοι, ορατοί και αόρατοι, μπορούν να φτάσουν στο ίδιο  τελικό αποτέλεσμα. Η διαφορά τους είναι αποκλειστικά στο πόσο φαίνονται, το οποίο επηρεάζει και το συνολικό κόστος. Έχω επιλέξει να εφαρμόζω αποκλειστικά ακίνητους μηχανισμούς, μόνιμα εφαρμοσμένους πάνω στα δόντια. Θεωρώ ότι είναι ο ακριβέστερος και ταχύτερος τρόπος θεραπείας, χωρίς καμία ευθύνη για τον ασθενή παρά μόνο τη σχολαστική στοματική υγιεινή.