ΕΣΠΑ Banner ESPA Banner

Αόρατη ορθοδοντική χωρίς εξαγωγές

Σταυροειδής σύγκλιση του άνω 2ου δεξιού τομέα και αριστερή πλάγια σταυροειδής σύγκλιση

Το πρόβλημα: Σταυροειδής σύγκλιση του άνω 2ου δεξιού τομέα και αριστερή πλάγια σταυροειδής σύγκλιση Η θεραπεία: Ο ασθενής δεν επιθυμούσε τη διόρθωση της αριστερής πλάγια σταυροειδούς σύγκλισης Διάρκεια θεραπείας : 6 μήνες Συγκράτηση εφόρου ζωής ΠΡΙΝ ΜΕΤΑ

Διάστημα μεταξύ των άνω τομέων

Το πρόβλημα: Διάστημα μεταξύ των άνω τομέων Η θεραπεία: Διάρκεια θεραπείας : 6 μήνες Συγκράτηση εφόρου ζωής Ο ασθενής παρουσιάζει ανωμαλία της σύγκλεισης για την αντιμετώπιση της οποίας απαιτείται γναθοχειρουργική προσέγγιση την οποία δεν επιθυμεί να υποστεί ΠΡΙΝ ΜΕΤΑ