ΕΣΠΑ Banner ESPA Banner

Περιστατικά κλασικής ορθοδοντικής με εξαγωγές

Συνωστισμός άνω και κάτω γνάθου και σταυροειδής σύγκλειση άνω δεξιού πλαγίου τομέα

Το πρόβλημα: Συνωστισμός άνω και κάτω γνάθου και σταυροειδής σύγκλειση άνω δεξιού πλαγίου τομέα Η θεραπεία: Εξαγωγή άνω αριστερού 1ου γομφίου και των δύο κάτω 2ων προγομφίων Διάρκεια θεραπείας : 18 μήνες Συγκράτηση δεν απαιτείται Η θεραπεία διακόπηκε λίγο πριν το τέλος και ο ασθενής θα διορθώσει τυχόν ατέλειες με αισθητική οδοντιατρική ΠΡΙΝ ΜΕΤΑ

Συνωστισμός άνω γνάθου και σταυροειδής σύγκλειση άνω δεξιού κεντρικού τομέα

Το πρόβλημα: Συνωστισμός άνω γνάθου και σταυροειδής σύγκλειση άνω δεξιού κεντρικού τομέα Η θεραπεία: Εξαγωγή άνω δεξιού 2ου προγομφίου Διάρκεια θεραπείας : 16 μήνες Συγκράτηση εφόρου ζωής Η θεραπεία διακόπηκε λίγο πριν το τέλος και ο ασθενής θα διορθώσει τυχόν ατέλειες με αισθητική οδοντιατρική ΠΡΙΝ ΜΕΤΑ

Συνωστισμός άνω γνάθου και αμφίπλευρη οπίσθια σταυροειδής σύγκλειση

Το πρόβλημα: Συνωστισμός άνω γνάθου και αμφίπλευρη οπίσθια σταυροειδής σύγκλειση Η θεραπεία: Εξαγωγή άνω δεξιού αριστερού 1ου προγομφίου Διάρκεια θεραπείας : 15 μήνες Ο ασθενής δεν επιθυμούσε να διορθώσει τη σταυροειδή σύγκλειση και από τη στιγμή που δεν συνδέονταν με λειτουργικά προβλήματα το αίτημά του έγινε δεκτό Συγκράτηση εφόρου ζωής ΠΡΙΝ ΜΕΤΑ

Συνωστισμός άνω και κάτω γνάθου

Το πρόβλημα: Συνωστισμός άνω και κάτω γνάθου Η θεραπεία: Εξαγωγή άνω αριστερού και κάτω δεξιού 2ων προγομφίων Διάρκεια θεραπείας 17 μήνες Συγκράτηση εφόρου ζωής ΠΡΙΝ ΜΕΤΑ

Συνωστισμός άνω και κάτω γνάθου

Το πρόβλημα: Συνωστισμός άνω και κάτω γνάθου Η θεραπεία: Εξαγωγή άνω αριστερού και κάτω δεξιού 2ων προγομφίων Διάρκεια θεραπείας 17 μήνες Συγκράτηση εφόρου ζωής ΠΡΙΝ ΜΕΤΑ

Συνωστισμός άνω γνάθου

Το πρόβλημα: Συνωστισμός άνω γνάθου Η θεραπεία: Εξαγωγή άνω δεξιού 2ου προγομφίου Διάρκεια θεραπείας : 16 μήνες Συγκράτηση εφόρου ζωής ΠΡΙΝ ΜΕΤΑ

Συνωστισμός άνω και κάτω γνάθου και ανοιχτό δάγκωμα

Το πρόβλημα: Συνωστισμός άνω και κάτω γνάθου και ανοιχτό δάγκωμα Η θεραπεία: Εξαγωγή άνω δεξιού 2ου προγομφίου και αριστερού 1ου γομφίου και των δύο κάτω 1ων γομφίων Διάρκεια θεραπείας : 18 μήνες Συγκράτηση εφόρου ζωής Αν επιθυμεί, μετά την ενηλικίωση αισθητική παρέμβαση στους άνω κεντρικούς τομείς ΠΡΙΝ ΜΕΤΑ

Συνωστισμός άνω και κάτω γνάθου

Το πρόβλημα: Συνωστισμός άνω και κάτω γνάθου Η θεραπεία: Εξαγωγή άνω αριστερού 1ου γομφίου και των δύο κάτω 1ων γομφίων Διάρκεια θεραπείας : 19 μήνες Συγκράτηση άνω εφόρου ζωής, κάτω δεν απαιτείται συγκράτηση ΠΡΙΝ ΜΕΤΑ