ΕΣΠΑ Banner ESPA Banner

Σταυροειδής σύγκλειση άνω πλάγιων τομέων

Σταυροειδής σύγκλειση άνω πλάγιων τομέων

Το πρόβλημα: Σταυροειδής σύγκλειση άνω πλάγιων τομέων Η θεραπεία: Διάρκεια θεραπείας : 8 μήνες Με την ολοκλήρωση της αλλαγής των νεογιλών δοντιών θα αξιολογηθεί η ανάγκη περαιτέρω ορθοδοντικής θεραπείας ΠΡΙΝ ΜΕΤΑ

Σταυροειδής σύγκλειση άνω δεξιού πλαγίου τομέα και στένωση άνω γνάθου

Το πρόβλημα: Σταυροειδής σύγκλειση άνω δεξιού πλαγίου τομέα και στένωση άνω γνάθου Η θεραπεία: Διάρκεια θεραπείας : 6 μήνες Με την ολοκλήρωση της αλλαγής των νεογιλών δοντιών θα αξιολογηθεί η ανάγκη περαιτέρω ορθοδοντικής θεραπείας ΠΡΙΝ ΜΕΤΑ

Σταυροειδής σύγκλειση άνω δεξιού κεντρικού τομέα

Το πρόβλημα: Σταυροειδής σύγκλειση άνω δεξιού κεντρικού τομέα Η θεραπεία: Διάρκεια θεραπείας : 4 μήνες Με την ολοκλήρωση της αλλαγής των νεογιλών δοντιών θα αξιολογηθεί η ανάγκη περαιτέρω ορθοδοντικής θεραπείας ΠΡΙΝ ΜΕΤΑ

Εγκλεισμός άνω κυνοδόντων σε υπερώια θέση (ουρανίσκος)

Το πρόβλημα: Εγκλεισμός άνω κυνοδόντων σε υπερώια θέση (ουρανίσκος) Η θεραπεία: Θεραπεία με εξαγωγή άνω αριστερού 2ου προγομφίου Διάρκεια θεραπείας 24 μήνες Η περίπτωση αυτή δεν απαιτεί κανενός είδους συγκράτηση ΠΡΙΝ ΜΕΤΑ Η πορεία της Θεραπείας Η πορεία της Θεραπείας

Διάστημα μεταξύ των άνω κεντρικών τομέων και πρόταξη άνω τομέων

Το πρόβλημα: Διάστημα μεταξύ των άνω κεντρικών τομέων και πρόταξη άνω τομέων Η θεραπεία: Αποφασίστηκε να μη γίνουν εξαγωγές Διάρκεια θεραπείας : 11 μήνες Συγκράτηση εφόρου ζωής ΠΡΙΝ ΜΕΤΑ

Διάστημα μεταξύ των άνω και των κάτω κεντρικών τομέων και πρόταξη άνω τομέων

Το πρόβλημα: Διάστημα μεταξύ των άνω και των κάτω κεντρικών τομέων και πρόταξη άνω τομέων Η θεραπεία: Αποφασίστηκε να μη γίνουν εξαγωγές Διάρκεια θεραπείας : 12 μήνες Συγκράτηση εφόρου ζωής ΠΡΙΝ ΜΕΤΑ