ΕΣΠΑ Banner ESPA Banner

Διάστημα μεταξύ των άνω κεντρικών τομέων

Το πρόβλημα:

Διάστημα μεταξύ των άνω κεντρικών τομέων

Η θεραπεία:

  • Αποφασίστηκε να μη γίνουν εξαγωγές
  • Διάρκεια θεραπείας : 5 μήνες
  • Συγκράτηση εφόρου ζωής

ΠΡΙΝ

klas-no-ex-3-1
klas-no-ex-3-3

ΜΕΤΑ

klas-no-ex-3-2
klas-no-ex-3-4