ΕΣΠΑ Banner ESPA Banner

Δεξιά πλάγια σταυροειδής σύγκλειση

Το πρόβλημα:

Δεξιά πλάγια σταυροειδής σύγκλειση

Η θεραπεία:

  • Αποφασίστηκε να μη γίνουν εξαγωγές
  • Διάρκεια θεραπείας : 15 μήνες
  • Συγκράτηση δεν απαιτείται

ΠΡΙΝ

klas-no-ex-6-1
klas-no-ex-6-3
klas-no-ex-6-5
klas-no-ex-6-7

ΜΕΤΑ

klas-no-ex-6-2
klas-no-ex-6-4
klas-no-ex-6-6
klas-no-ex-6-8