ΕΣΠΑ Banner ESPA Banner

Περιστατικά ορθοδοντικής πρώτης φάσης

Σταυροειδής σύγκλειση άνω πλάγιων τομέων

Το πρόβλημα: Σταυροειδής σύγκλειση άνω πλάγιων τομέων Η θεραπεία: Διάρκεια θεραπείας : 8 μήνες Με την ολοκλήρωση της αλλαγής των νεογιλών δοντιών θα αξιολογηθεί η ανάγκη περαιτέρω ορθοδοντικής θεραπείας ΠΡΙΝ ΜΕΤΑ

Σταυροειδής σύγκλειση άνω δεξιού πλαγίου τομέα και στένωση άνω γνάθου

Το πρόβλημα: Σταυροειδής σύγκλειση άνω δεξιού πλαγίου τομέα και στένωση άνω γνάθου Η θεραπεία: Διάρκεια θεραπείας : 6 μήνες Με την ολοκλήρωση της αλλαγής των νεογιλών δοντιών θα αξιολογηθεί η ανάγκη περαιτέρω ορθοδοντικής θεραπείας ΠΡΙΝ ΜΕΤΑ

Σταυροειδής σύγκλειση άνω δεξιού κεντρικού τομέα

Το πρόβλημα: Σταυροειδής σύγκλειση άνω δεξιού κεντρικού τομέα Η θεραπεία: Διάρκεια θεραπείας : 4 μήνες Με την ολοκλήρωση της αλλαγής των νεογιλών δοντιών θα αξιολογηθεί η ανάγκη περαιτέρω ορθοδοντικής θεραπείας ΠΡΙΝ ΜΕΤΑ