ΕΣΠΑ Banner ESPA Banner

Διάστημα μεταξύ των κεντρικών άνω τομέων

Το πρόβλημα:

Διάστημα μεταξύ των κεντρικών άνω τομέων

Η θεραπεία:

  • Διάρκεια θεραπείας : 11 μήνες
  • Συγκράτηση εφόρου ζωής

ΠΡΙΝ

aor-no-ex-6-1
aor-no-ex-6-3
aor-no-ex-6-5

ΜΕΤΑ

aor-no-ex-6-2
aor-no-ex-6-4
aor-no-ex-6-6