ΕΣΠΑ Banner ESPA Banner

Διάστημα μεταξύ των κεντρικών άνω τομέων

Το πρόβλημα:

Διάστημα μεταξύ των κεντρικών άνω τομέων

Η θεραπεία:

  • Διάρκεια θεραπείας : 4 μήνες
  • Συγκράτηση εφόρου ζωής
aor-no-ex-1-2

ΠΡΙΝ

aor-no-ex-1-1

ΜΕΤΑ

aor-no-ex-1-3