ΕΣΠΑ Banner ESPA Banner

Σταυροειδής σύγκλιση του άνω 2ου δεξιού τομέα και αριστερή πλάγια σταυροειδής σύγκλιση

Το πρόβλημα:

Σταυροειδής σύγκλιση του άνω 2ου δεξιού τομέα και αριστερή πλάγια σταυροειδής σύγκλιση

Η θεραπεία:

  • Ο ασθενής δεν επιθυμούσε τη διόρθωση της αριστερής πλάγια σταυροειδούς σύγκλισης
  • Διάρκεια θεραπείας : 6 μήνες
  • Συγκράτηση εφόρου ζωής
aor-no-ex-5-2.1

ΠΡΙΝ

aor-no-ex-5-1
aor-no-ex-5-3
aor-no-ex-5-5
aor-no-ex-5-7

ΜΕΤΑ

aor-no-ex-5-2
aor-no-ex-5-4
aor-no-ex-5-6
aor-no-ex-5-8