ΕΣΠΑ Banner ESPA Banner

Συνωστισμός άνω και κάτω γνάθου

Το πρόβλημα:

Συνωστισμός άνω και κάτω γνάθου

Η θεραπεία:

  • Εξαγωγή άνω αριστερού 1ου γομφίου και των δύο κάτω 1ων γομφίων
  • Διάρκεια θεραπείας : 19 μήνες
  • Συγκράτηση άνω εφόρου ζωής, κάτω δεν απαιτείται συγκράτηση

ΠΡΙΝ

klas-ex-1-1
klas-ex-1-3
klas-ex-1-5
klas-ex-1-7
klas-ex-1-9

ΜΕΤΑ

klas-ex-1-2
klas-ex-1-4
klas-ex-1-6
klas-ex-1-8
klas-ex-1-10