ΕΣΠΑ Banner ESPA Banner

Συνωστισμός άνω γνάθου, πρόσθια και οπίσθια σταυροειδής σύγκλειση και απώλεια κάτω 1ων γομφίων

Το πρόβλημα:
Συνωστισμός άνω γνάθου, πρόσθια και οπίσθια σταυροειδής σύγκλειση και απώλεια κάτω 1ων γομφίων

Η θεραπεία:

  • Εξαγωγή άνω αριστερού 1ου γομφίου
  • Διάρκεια θεραπείας 19 μήνες
  • Συγκράτηση άνω εφόρου ζωής , κάτω χωρίς συγκράτηση
  • Η οπίσθια σταυροειδής σύγκλειση δεν αντιμετωπίστηκε πλήρως καθώς απαιτεί γναθοχειρουργική προσέγγιση την οποία ο ασθενής δεν δέχτηκε και δεν επέβαλα καθώς δεν παρουσιάζει λειτουργικές παρεκκλίσεις

ΠΡΙΝ

aor-ex-5-1
aor-ex-5-3
aor-ex-5-5
aor-ex-5-7
aor-ex-5-10

ΜΕΤΑ

aor-ex-5-2
aor-ex-5-4
aor-ex-5-6
aor-ex-5-8
aor-ex-5-11